Follow Us: fbtwiterrss
Theme Color:
Language:
Others
Text Size:
A- A A+

Senarai Prosedur ISO 9001:2015

Bahagian Pengurusan Sumber Manusia (Unit Inovasi & Kualiti)

Bil Nama Prosedur No.Prosedur Muat Turun
1  Manual Kualiti                  MK-MAIM-01 download-icon

Bahagian Agihan Zakat (Unit Agihan)

Bil Nama Prosedur No.Prosedur Muat Turun
1  Pengurusan Skim Bantuan Asnaf Fakir, Miskin, Gharimin dan Ibnu Sabil PK (K)-MAIM-01 download-icon

Bahagian Agihan Zakat (Unit Pembangunan Insan)

Bil Nama Prosedur No.Prosedur Muat Turun
1  Pengurusan Program Pembangunan Insan Asnaf Zakat PK(K)-MAIM-02 download-icon

2  Pengurusan Rumah Anak Yatim PK(K)-MAIM-03 download-icon

3  Pengurusan Kursus Pembangunan Insan Asnaf Zakat PK(K)-MAIM-04 download-icon

4  Pengurusan Pendaftaran Keahlian Sukarelawan PK(K)-MAIM-05 download-icon

5  Permohonan Alat Bantu Pulih PK(K)-MAIM-06 download-icon

Bahagian Pembangunan Hartanah (Unit Wakaf)

Bil Nama Prosedur No.Prosedur Muat Turun
1  Permohonan Serah Milik Wakaf PK(K)-MAIM-07 download-icon

2  Permohonan Tanah Kerajaan PK(K)-MAIM-08 download-icon

3  Permohonan Pengambilan Tanah PK(K)-MAIM-09 download-icon

Bahagian Pembangunan Hartanah (Unit MAL)

Bil Nama Prosedur No.Prosedur Muat Turun
1  Permohonan Penebusan Bahagian Baitulmal PK(K)-MAIM-10 download-icon

2  Permohonan Proses Harta/Barang Yang Dijumpai (Luqatah) PK(K)-MAIM-11 download-icon

3  Permohonan Kebenaran Membuat Pungutan Khairat/Saham Wakaf PK(K)-MAIM-12 download-icon

Bahagian Pembangunan Hartanah (Unit Pembangunan Dan Pelaburan)

Bil Nama Prosedur No.Prosedur Muat Turun
1  Pembangunan Fizikal Ke Atas Tanah Milik MAIM PK(K)-MAIM-13 download-icon

Bahagian Pembangunan Hartanah (Unit Pelaburan dan Sewaan)

Bil Nama Prosedur No.Prosedur Muat Turun
1  Sewaan/ Pajakan Hartanah Baitulmal MAIM PK(K)-MAIM-14 download-icon

Bahagian Balai Islam

>
Bil Nama Prosedur No.Prosedur Muat Turun
1  Pengurusan Pendaftaran Muallaf PK(K)-MAIM-15 download-icon

2  Permohonan Bantuan Saudara Muslim PK(K)-MAIM-16 download-icon

3  Pengurusan Kelas Bimbingan Saudara Muslim PK(K)-MAIM-17 download-icon

4  Jejak Asnaf Muallaf (Sukarelawan) PK(K)-MAIM-18 download-icon

Bahagian Khidmat Pengurusan (Unit PSM)

Bil Nama Prosedur No.Prosedur Muat Turun
1  Perjawatan PK (K)-MAIM-19 download-icon

Bahagian Teknologi Maklumat & Penerbitan (Unit Penerbitan & Promosi)

Bil Nama Prosedur No.Prosedur Muat Turun
1  Penerbitan MAIM PK (K)-MAIM-20 download-icon

Bahagian Teknologi Maklumat & Penerbitan (Unit Pembangunan Aplikasi & Khidmat Sokongan)

Bil Nama Prosedur No.Prosedur Muat Turun
1  Penyelenggaraan Aset ICT PK (K)-MAIM-21 download-icon

2  Pembangunan Sistem Maklumat PK (K)-MAIM-22 download-icon

Pejabat Setiausaha (Unit Audit Dalam)

Bil Nama Prosedur No.Prosedur Muat Turun
1  Pengurusan Audit Dalam MAIM PK (K)-MAIM-23 download-icon

1  Audit Dalaman PK (P)-MAIM-12 download-icon

Majlis Agama Islam Melaka

Bil Nama Prosedur No.Prosedur Muat Turun
3  Kawalan Perkhidmatan Yang Tidak Memenuhi Spesifikasi PK (P)-MAIM-03 download-icon

4  Tindakan Pembetulan PK (P)-MAIM-04 download-icon

Bahagian Kewangan & Akaun

Bil Nama Prosedur No.Prosedur Muat Turun
1  Pengurusan Bajet PK (P)-MAIM-05 download-icon

2  Pengurusan Kewangan PK (K)-MAIM-06 download-icon

Bahagian Pentadbiran (Unit Komunikasi Korporat)

Bil Nama Prosedur No.Prosedur Muat Turun
1  Pengurusan Aduan dan Maklumbalas Pelanggan PK (P)-MAIM-07 download-icon

Pejabat Setiausaha (Unit Undang-Undang)

Bil Nama Prosedur No.Prosedur Muat Turun
1  Pentadbiran Dokumen Perjanjian PK (P)-MAIM-11 download-icon

Pegawai Dokumen

Bil Nama Prosedur No.Prosedur Muat Turun
1  Kawalan Dokumen PK (P)-MAIM-01 download-icon

Bahagian Pentadbiran (Unit Pengurusan Aset)

Bil Nama Prosedur No.Prosedur Muat Turun
1  Tatacara Pengurusan Aset Alih Majlis Agama Islam Melaka PK (P)-MAIM-08 download-icon

Bahagian Pembangunan Sumber Manusia (Unit Inovasi & Kualiti)

Bil Nama Prosedur No.Prosedur Muat Turun
1  Perancangan SKT MAIM PK (P)-MAIM-09 download-icon

Bahagian Pembangunan Sumber Manusia (Unit Modal Insan)

Bil Nama Prosedur No.Prosedur Muat Turun
1  Latihan Pembangunan Staf PK (P)-MAIM-10 download-icon

Bahagian Pentadbiran (Unit Kawalan Rekod dan Fail)

Bil Nama Prosedur No.Prosedur Muat Turun
1  Kawalan Rekod PK (P)-MAIM-10 download-icon

VOTE

Your opinion about the new portal of Melaka Islamic Religion Council:

Can Be Further Improved - 0%
Good - 33.3%
Satisfy - 0%

VISITOR STATISTICS

Today1180
Yesterday2122
This Week3302
This Month22888
Total2270745

Malacca Islamic Religion Council,
Pusat Islam Melaka, Bukit Palah,
75400, Melaka.

 +606-283 7416 / 283 2077
      / 284 9809

 +606 282 6033

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

.