|

Bahagian Balai Islam

Misi dan Visi Bahagian
  1. Berusaha melahirkan "role-model" saudara kita yang boleh dicontohi dan melahirkan ummah yang beriman, berilmu dan beramal
  2. Membimbing saudara kita ke arah Pemantapan Akidah Sejati dan memupuk rasa tanggungjawab terhadap tuntutan agama
Pin It

Contact Us

Malacca Islamic Religion Council,
Pusat Islam Melaka,
Bukit Palah, 75400,
Melaka, MALAYSIA.

G : 2.21462, 102.26442

T : +606 283 7416 / 283 2077 / 284 9809
F : +606 282 6033
E : admin@maim.gov.my

Follow Us

Latest Updated

  • On Tuesday 16 July 2024, 09:34:29.

Total Visitors

003765636

DISCLAIMER : Melaka Islamic Religion Council (MAIM) is not responsible for any loss or damage due to the use of any information obtained from this website and should not be construed as agents nor as companies recommended by MAIM.

Best viewed with a resolution of 1366 x 768 pixels with popular browsers such as Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari & Opera.