|

Perolehan

Unit Perolehan bertanggungjawab menguruskan dan membantu Perolehan Kerajaan untuk Majlis yang bernilai RM 20 ribu ke atas.

Unit Perolehan
  1. Menguruskan Perancangan Awal dan Jadual Perlaksanaan Perolehan Tahunan
  2. Mengurus dan Menyediakan dokumen Sebutharga/Tender
  3. Menguruskan Iklan atau Pelawaan Sebutharga/Tender
  4. Mengatur sesi taklimat Sebutharga/Tender (Jika berkenaan)
  5. Menutup peti Sebutharga/Tender pada masa dan tarikh tutup yang ditetapkan
  6. Mengurus Pelantikan Jawatankuasa Pembuka Sebutharga/Tender
  7. Mengurus Pelantikan Jawatankuasa Pembuka Sebutharga/Tender/ Rundingan Terus
  8. Menyediakan Kertas Taklimat Sebutharga/Rundingan Terus/Tender untuk pertimbangan Lembaga
  9. Perolehan dan memastikan peraturan perolehan yang berkuatkuasa dipatuhi sepenuhnya serta memberi nasihat kepada Lembaga Perolehan
Pin It

Contact Us

Malacca Islamic Religion Council,
Pusat Islam Melaka,
Bukit Palah, 75400,
Melaka, MALAYSIA.

G : 2.21462, 102.26442

T : +606 283 7416 / 283 2077 / 284 9809
F : +606 282 6033
E : admin@maim.gov.my

Follow Us

Latest Updated

  • On Thursday 06 June 2024, 00:37:48.

Total Visitors

003753679

DISCLAIMER : Melaka Islamic Religion Council (MAIM) is not responsible for any loss or damage due to the use of any information obtained from this website and should not be construed as agents nor as companies recommended by MAIM.

Best viewed with a resolution of 1366 x 768 pixels with popular browsers such as Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari & Opera.