|

Perundangan

Perundangan
  1. Memberi khidmat nasihat kepada MAIM dalam aspek perundangan Sivil dan Syariah bagi memastikan segala tindakan
  2. Peraturan-peraturan yang baru yang akan digunapakai oleh MAIM sebelum diangkat kepada Pejabat Penasihat Undang-Undang Negeri untuk kelulusan
  3. Memastikan mana-mana enakmen baru yang telah diluluskan oleh Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (MMKN) dan diwartakan akan digunapakai oleh MAIM
  4. Menyemak, mengemaskini dan menambahbaik peruntukan-peruntukan Enakmen, Kaedah atau Peraturan sedia ada yang digunapakai oleh MAIM dari semasa ke semasa supaya sentiasa relevan dengan perkembangan semasa
  5. Menyediakan draf-draf perjanjian antara MAIM dan pelanggan-pelanggan dalam urusan jual beli, penyewaan, penyediaan perkhidmatan dan lain-lain sebelum diangkat kepada Pejabat Penasihat Undang-Undang Negeri untuk kelulusan
  6. Menyelaras, menyemak dan menyemak semula deraf perjanjian yang disediakan oleh pelanggan atau pihak yang satu lagi sebelum ditandatangani bagi memastikan kepentingan MAIM sentiasa dilindungi
  7. Menyelia dan memantau perjalanan kes-kes yang melibatkan MAIM di Mahkamah Sivil dan Syariah dan seterusnya melaporkan dari semasa ke semasa perkembangan terkini kes-kes tersebut kepada pihak pengurusan MAIM
  8. Menguruskan pewartaan keputusan-keputusan Mesyuarat MAIM yang berkaitan selaras dengan kehendak peruntukan Enakmen atau undang-undang yang berkaitan
Pin It

Contact Us

Malacca Islamic Religion Council,
Pusat Islam Melaka,
Bukit Palah, 75400,
Melaka, MALAYSIA.

G : 2.21462, 102.26442

T : +606 283 7416 / 283 2077 / 284 9809
F : +606 282 6033
E : admin@maim.gov.my

Follow Us

Latest Updated

  • On Thursday 06 June 2024, 00:37:48.

Total Visitors

003753688

DISCLAIMER : Melaka Islamic Religion Council (MAIM) is not responsible for any loss or damage due to the use of any information obtained from this website and should not be construed as agents nor as companies recommended by MAIM.

Best viewed with a resolution of 1366 x 768 pixels with popular browsers such as Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari & Opera.